การส่งคืนสินค้า

การยกเลิก และ คืนสินค้า
ทางเราต้องขออภัย หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้วผ่านทางเว็ปไซต์ของเรา ท่านจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นๆ ได้ ดังนั้นขอความกรุณาโปรดตรวจเช็ครายการสินค้าและความถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินทุกครั้ง

 

การคืนสินค้าสามารถคืนได้ภายในเจ็ดวัน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้เท่านั้น
1. สินค้าที่ได้รับ มีสภาพชำรุดเสียหาย หรือไม่สมบูรณ์
2. สินค้าที่ได้รับ ผิดจากที่ท่านสั่งซื้อไว้ หรือเป็นสินค้าที่ท่านไม่ได้สั่งซื้อ

ในกรณีคืนสินค้า ผู้ค้าสามารถเสนอคืนเงินเท่ากับมูลค่าของสินค้า หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นซึ่งใกล้เคียง เทียบเท่า หรือเก็บเป็นเครดิตในการสั่งสินค้าในครั้งต่อไป ในกรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าทุกชิ้นไปยังผู้ค้าโดยตรง หากลูกค้าเลือกเก็บเป็นเครดิตลูกค้าสามารถใช้เครดิตนั้นๆ ซื้อสินค้าจากผู้ค้าทุกรายที่อยู่บนเว็บไซต์เราได้โดยไม่มีข้อจำกัด ตามจำนวนเครดิตที่เท่ากับมูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าคืน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือแก้ไขรายการในออเดอร์ของลูกค้านั้น ทางผู้ค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

เครดิตของลูกค้าจะถูกบันทึกในระบบของ
Passion Delivery หรือหากมีการคืนเงินจะดำเนินการโดย Passion Delivery แต่เพียงผู้เดียว

สมัครรับอีเมลจากเรากันนะคะ


ต้องการให้เราอีเมลท่านเกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอพิเศษทุกสัปดาห์.

กรุณากรอกอีเมลของท่าน