อาหาร

'Australian Beef Flank Steak x 4 steaks.

รหัสสินค้า : PCB026MEGA

 

This cut is best enjoyed as a steak.

Cook it rare or medium rare for best results. Always cut it across the grain (see video below for explanation).

How to cook a flank steak


4 steaks. Weight per piece 290 - 310g/piece.

Original Australian cattle, imported live and raised LOCALLY.

No growth hormone nor antibiotic.

Each cow is well fed with our special recipe for 120 days to ensure best quality and succulent beef. The meat is then chilled for 10 days to develop the flavour and increase tenderness.

Frozen.

น้ำหนัก : 1.2 kg.
ผู้ค้า : Company B

จัดส่งโดย Company B

was ฿1,076 ฿796


ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ (0)

ไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้าสำหรับสินค้านี้


สมัครรับอีเมลจากเรากันนะคะ


ต้องการให้เราอีเมลท่านเกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอพิเศษทุกสัปดาห์.

กรุณากรอกอีเมลของท่าน